บริษัท อาร์โต้วู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาไม้ประกอบพลาสติก (WPC) รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีนักเทคโนโลยีเป็นผู้บริหารสูงสุดคือ นายธนดล สัตตบงกช โดยพัฒนาไม้ประกอบพลาสติก (WPC) และจดสิทธิบัตร Artowood   และมีรางวัลประกันคุณภาพในผลงานนวัตกรรม คือรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ในปี 2545 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   Artowood  เป็นที่ยอมรับในตลาดก่อสร้างตั้งแต่ ปี 2550 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (OSMEP), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จากการร่วมทุนของภาครัฐ ทำให้ Artowood   มีศักยภาพในการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และตลาดวัสดุทดแทนงานไม้และได้รับความไว้วางใจในคุณภาพและศักยภาพ ของสินค้าจาก บริษัทสถาปนิกและโครงการก่อสร้างระดับแนวหน้าของไทยและต่างประเทศ ในการใช้งานเป็นไม้ตกแต่งภายนอกอาคาร ซึ่งไม้อารืโต้สามารถ ดัดโค้ง และมีความยาวสูงสุด 20 เมตร โดยไร้รอยต่อ
พันธกิจของ Artowood คือ การลดการบริโภคไม้ธรรมชาติทั่วโลก โดยใช้ไม้สังเคราะห์ Artowood  เพื่อทดแทนไม้ธรรมชาติ เพราะไม้เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากซีเมนต์ และวัสดุโลหะอื่นๆ ที่ใช้แล้วหมดไปโดยมาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนในขณะนี้

ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติก ทำจากผงไม้ผสมพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงผลิตในเมืองไทยและที่มีการพัฒนาคุณสมบัติการทนแสงแดด ความชื้น เชื้อรา ระบบการติดตั้งที่ง่าย รองรับการยืดหดตามสภาวะอากาศ

Copyright 2012 Artowood (Thailand) Co., Ltd All Rights Reserved. | Powered by YadaAday.com
THANADON SATTABONGKOT
Artowood Founder and MD